Klub Malucha "Kasztanek" sprawuje funkcję opiekuńczą oraz edukacyjno-wychowawczą.

Obowiązują nas te same ustawy i przepisy co żłobki.

Realizujemy jak one zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne.

 

Klub Malucha "Kasztanek" jest profesjonalnym miejscem stworzonym do opieki nad najmłodszymi.

Jesteśmy klubem dziecięcym wpisanym do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Miasta Krakowa,

co gwarantuje odpowiednie warunki lokalowe do opieki nad Państwa dziećmi.

 

W naszym Klubie przygotujemy Twoje Dziecko do dalszej edukacji w przedszkolu pod względem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.

Zapewniamy atrakcyjny sposób spędzania czasu Twojego Maluszka, codzienny uśmiech i radość z sukcesów Dzieci.

 

Zapraszamy Rodziców szukających przyjaznego i pełnego ciepła miejsca dla swoich małych pociech w wieku od 1 roku do 3 lat.

 

oferta

Oferujemy:

 

profesjonalną opiekę w miłej, domowej atmosferze,

opiekę codzienną, godzinną i weekendową,

indywidualne podejście do każdego Dziecka,

opiekę psychologiczną i logopedyczną,

edukacyjne zajęcia i zabawy wspomagające rozwój mowy i myślenia,

zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia ruchowe,

obcowanie z językiem angielskim

cennik

Abonament miesięczny 

950 zł *

Usługa ta obejmuje stałą opiekę nad dzieckiem i udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Klub

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Klubu tj. od 7.00-18.00.

Cena nie obejmuje wyżywienia dziecka.

 

Abonament miesięczny

700 zł *

 Usługa ta obejmuje stałą opiekę nad dzieckiem i udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Klub

3 razy w tygodniu lub codziennie do 5 godzin od 7:00 do 18:00

Harmonogram opieki nad dzieckiem jest ustalany w chwili podpisania umowy.

Cena nie obejmuje wyżywienia dziecka.

 

Karnet 50 godzin

550 zł *

Karnet 50 godzin opieki do wykorzystania przez miesiąc w godzinach pracy klubu.

Harmonogram opieki nad dzieckiem jest ustalany w chwili podpisania umowy.

 

Opieka specjalna

20 zł za godzinę

Usługa ta obejmuje opiekę nad dziećmi w godzinach wieczornych i w weekendy.

 

Wpisowe

300 zł

 

* W/w kwoty pomniejszane są o dotację Gminy Miejskiej Kraków

 

Dowiedz się więcej

Kontakt

+48 504 103 761

klub@kasztanek.pl

Adres

ul. Ojcowska 143

31-344 Kraków

 

W związku z rozporządzeniem obowiązywania nowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzanem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane Rozporządzeniem) zgodnie z regulacjami Rozporzadzenia niniejszym informujemy, iż Klub Malucha "Kasztanek" w Krakowie NIP 6761690837, REGON 368451766 zapewnia, iż Państwa dane osobowe jak i adres mailowy pozostają wyłącznie do naszej dyspozycji. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do kontaktu z Państwem i będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby naszej działalności.