Regulamin

Kwestionariusz

Dowiedz się więcej

Kontakt

+48 504 103 761

klub@kasztanek.pl

Adres

ul. Ojcowska 143

31-344 Kraków

 

W związku z rozporządzeniem obowiązywania nowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzanem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane Rozporządzeniem) zgodnie z regulacjami Rozporzadzenia niniejszym informujemy, iż Klub Malucha "Kasztanek" w Krakowie NIP 6761690837, REGON 368451766 zapewnia, iż Państwa dane osobowe jak i adres mailowy pozostają wyłącznie do naszej dyspozycji. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do kontaktu z Państwem i będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby naszej działalności.